A battery container to store energy

Op 19 januari werd bij Hartman Expeditie in Veenoord een historisch moment gevierd. Op deze dag hebben wij onze batterijcontainer officieel in gebruik genomen. Vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten, de Provincie Drenthe en de Gemeente Emmen waren aanwezig bij dit bijzondere moment.