Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 juni 2021.

Hartman transport

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Dit pri­va­cy­be­leid is van toepassing op de diensten van Hartman Expeditie. Je dient je ervan bewust te zijn dat Hartman Expeditie niet ver­ant­woor­de­lijk is voor het pri­va­cy­be­leid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het pri­va­cy­be­leid te accepteren.

Hartman Expeditie res­pec­teert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke informatie die je ons verschaft ver­trou­we­lijk wordt behandeld.​

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hartman Expeditie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere per­soon­lij­ke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw per­soon­lij­ke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te be­ant­woor­den. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hartman Expeditie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere per­soon­lij­ke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, die we opslaan op uw computer, tablet of mobiel. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij gebruiken om de website gebruiksvriendelijker te maken, om voorkeuren op te slaan en om geanonimiseerde data te gebruiken voor de analyse van onze websitebezoekers via onder meer Google Analytics.

Hartman Expeditie gebruikt de volgende type cookies:

  • Functionele cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken
  • Analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren
  • Advertentie cookies om advertenties op platformen te kunnen plaatsen

Mocht u het vervelend vinden dat we cookies gebruiken dan kunt u dit uitzetten voor onze en andere websites. De beste manier om dat te doen is om cookies niet toe te staan in uw browser. Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toe­stem­ming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de ver­trou­we­lijk­heid van jouw gegevens te res­pec­te­ren.

Veranderingen

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is afgestemd op het gebruik van en de mo­ge­lijk­he­den op deze site. Eventuele aan­pas­sin­gen en/​of ver­an­de­rin­gen van deze site, kunnen leiden tot wij­zi­gin­gen in deze pri­va­cy­ver­kla­ring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pri­va­cy­ver­kla­ring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mo­ge­lijk­heid tot het inzien, veranderen, of ver­wij­de­ren van alle per­soon­lij­ke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mo­ge­lijk­heid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of zelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie on­der­staan­de con­tact­ge­ge­vens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services – op onze en andere websites – niet correct func­ti­o­ne­ren als cookies zijn uit­ge­scha­keld in jouw browser.

Vragen en feedback

We con­tro­le­ren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Hartman Expeditie info@hartmanexpeditie.nl +31 (0) 174 520 516 ABC Westland 407 2685 DE Poeldijk The Netherlands