Algemene vervoerscondities

Wij vervoeren nationaal onder AVC 2002.
Zie ook;
Algemene Vervoerscondities 2002

Internationaal vervoeren wij onder CMR voorwaarden.
(Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route)
Zie ook;
CMR voorwaarden