Nieuwe certificeringen

Hartman Expeditie, J.P. Vis & Zn. en Brinkman Trans-Holland hebben met succes een audit door QualityMasters afgerond en zijn gecertificeerd voor de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 22000. De certificering geeft aan dat de transportgroep zich inzet voor kwaliteit, milieu-impact en voedselveiligheid in alle activiteiten en beslissingen, en hun doel om de organisatie te verbeteren en te versterken.

Na een succesvolle audit door QualityMasters hebben we een leerzame periode in de vorming van onze transportgroep kunnen bekronen met een certificering voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 22000. We zijn natuurlijk erg trots op het behaalde resultaat want hiermee laten we zien dat Hartman Expeditie, J.P. Vis & Zn. en Brinkman Trans-Holland een krachtige transportgroep vormen die staat voor een dienstverlening waarin de onderwerpen kwaliteit, milieu en voedselveiligheid aantoonbaar belangrijk zijn bij alle activiteiten en beslissingen van onze organisatie. We nemen onze verantwoording in de logistieke keten en ons doel is om de organisatie continue te versterken en verbeteren. We zien de toekomst van onze transportgroep dan ook met vertrouwen tegemoet!